Основи законодавства України про охорону здоров'я

Скачать бесплатно Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XIIЗакон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я 

Стаття 2. Міжнародні договори України в сфері охорони здоров'я 

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я 

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я 

Стаття 5. Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави 

Розділ II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Стаття 6. Право на охорону здоров'я 

Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров'я 

Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров'я 

Стаття 9. Обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я 

Стаття 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я 

Стаття 11. Права і обов'язки іноземців та осіб без громадянства

Розділ III
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Стаття 12. Охорона здоров'я - пріоритетний напрям державної діяльності 

Стаття 13. Формування державної політики охорони здоров'я 

Стаття 14. Реалізація державної політики охорони здоров'я 

Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров'я 

Стаття 15. Органи охорони здоров'я 

Стаття 16. Заклади охорони здоров'я 

Стаття 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров'я 

Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я 

Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров'я 

Стаття 21. Податкові та інші пільги в сфері охорони здоров'я 

Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров'я 

Статтю 23 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров'я 

Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів 

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЖИТТЯ

Стаття 25. Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення 

Стаття 26. Охорона навколишнього природного середовища 

Стаття 27. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів 

Стаття 28. Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку 

Стаття 29. Збереження генофонду народу України 

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення 

Стаття 31. Обов'язкові медичні огляди 

Стаття 32. Сприяння здоровому способу життя населення 

Розділ V
МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги 

Стаття 34. Лікуючий лікар

Стаття 35. Екстрена медична допомога 

Стаття 35-1. Первинна медична допомога

Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога

Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Стаття 35-4. Паліативна допомога

Стаття 35-5. Медична реабілітація

Стаття 35-6. Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини

Стаття 36. Направлення хворих на лікування за кордон 

Стаття 37. Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях 

Стаття 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров'я 

Стаття 39. Обов'язок надання медичної інформації 

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я 

Стаття 40. Лікарська таємниця 

Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби 

Стаття 42. Загальні умови медичного втручання 

Стаття 43. Згода на медичне втручання 

Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів 

Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях 

Стаття 46. Донорство крові та її компонентів 

Стаття 47. Трансплантація анатомічних матеріалів людині

Стаття 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона 

Стаття 49. Застосування методів стерилізації 

Стаття 50. Добровільне штучне переривання вагітності 

Стаття 51. Зміна (корекція) статевої належності 

Стаття 52. Визначення незворотної смерті людини та припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта

Стаття 53. Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань 

Стаття 53-1. Профілактика та лікування рідкісних (орфанних) захворювань

Розділ VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ І ПРОТЕЗНИМИ ЗАСОБАМИ

Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами 

Стаття 55. Виробництво лікарських засобів та імунобіологічних препаратів

Стаття 56. Забезпечення протезною допомогою 

Розділ VII
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ

Стаття 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров'я матері та дитини 

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених 

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків 

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою 

Стаття 61. Дитяче харчування 

Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах 

Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку 

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей 

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків 

Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків 

Розділ VIII
МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВІДПОЧИНКУ

Стаття 67. Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності 

Стаття 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку 

Розділ IX
МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності та стійкого розладу функцій організму 

Стаття 70. Військово-лікарська експертиза 

Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи 

Стаття 72. Патологоанатомічні розтини 

Стаття 73. Альтернативна медична експертиза 

Розділ X
МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю 

Стаття 74-1. Право на зайняття народною медициною (цілительством) 

Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників 

Стаття 76. Присяга лікаря України 

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників 

Стаття 78. Професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників 

Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності 

Розділ XI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 79. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я 

Розділ XII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я