Про адвокатуру та адвокатську діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність № 5076-VI від 05.07.2012Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність № 5076-VI від 05.07.2012 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Адвокатура України

Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України

Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності

Стаття 5. Адвокатура і держава

Розділ II
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 6. Адвокат

Стаття 7. Вимоги щодо несумісності

Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит

Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування

Стаття 11. Присяга адвоката України

Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України

Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально

Стаття 14. Адвокатське бюро

Стаття 15. Адвокатське об’єднання

Стаття 16. Помічник адвоката

Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України

Стаття 18. Об’єднання адвокатів

Розділ III
ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 19. Види адвокатської діяльності

Стаття 20. Професійні права адвоката

Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката

Стаття 22. Адвокатська таємниця

Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності

Стаття 24. Адвокатський запит

Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги

Розділ IV
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності

Стаття 27. Форма та зміст договору про надання правової допомоги

Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги

Стаття 29. Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги

Стаття 30. Гонорар

Розділ V
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю

Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю

Розділ VI
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА

Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень

Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката

Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження

Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката

Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи

Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи

Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі

Розділ VII
АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування

Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування

Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України

Стаття 46. Організаційні форми адвокатського самоврядування

Стаття 47. Конференція адвокатів регіону

Стаття 48. Рада адвокатів регіону

Стаття 49. Голова ради адвокатів регіону

Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону

Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури

Стаття 54. З’їзд адвокатів України

Стаття 55. Рада адвокатів України

Стаття 56. Голова Ради адвокатів України

Стаття 57. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування

Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування

Розділ VIII
ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Особливості статусу адвоката іноземної держави

Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави

Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування

Прикінцеві положення

Перехідні положення