Про аквакультуру

Скачать бесплатно Закон України Про аквакультуру від 18.09.2012 № 5293-VIЗакон України Про аквакультуру від 18.09.2012 № 5293-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає принципи державної політики, основні засади розвитку і функціонування аквакультури, правові основи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері аквакультури

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Державна політика у сфері аквакультури

Стаття 5. Права та обов’язки суб’єктів аквакультури

Стаття 6. Право власності на об’єкти аквакультури

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері аквакультури

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері аквакультури

Стаття 11. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері аквакультури

Стаття 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ

Стаття 13. Напрями та види аквакультури

Стаття 14. Особливості умов здійснення аквакультури та надання рибогосподарського водного об'єкта (його частини), рибогосподарської технологічної водойми, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, а також акваторії (водного простору) виключної (морської) економічної зони України в користування на умовах оренди для цілей аквакультури

Стаття 15. Рибальство для цілей аквакультури

Стаття 16. Карантинні вимоги та ветеринарно-санітарний контроль у сфері аквакультури

Стаття 17. Селекційно-племінна робота у сфері аквакультури

Стаття 18. Рибогосподарська меліорація

Стаття 19. Інтродукція, акліматизація та реакліматизація об’єктів аквакультури

Стаття 20. Використання чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів у сфері аквакультури

Стаття 21. Наукове забезпечення у сфері аквакультури

Стаття 22. Державна підтримка у сфері аквакультури

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері аквакультури та відшкодування збитків

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ

Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері аквакультури

Прикінцеві та перехідні положення