Про архітектурну діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIVЗакон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси

Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури

Стаття 8. Робоча документація для будівництва

Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури

Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд

Стаття 11. Авторський та технічний нагляди

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Розділ III УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ

Стаття 13. Уповноважені органи містобудування та архітектури

Стаття 14. Головні архітектори

Статтю 15 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 16. Творчі спілки архітекторів

Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності

Розділ IV ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Статтю 18 виключено на підставі Закону N 5459-VI від 16.10.2012

Стаття 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката

Стаття 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та особами без громадянства

Стаття 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та юридичними особами України на території іноземних держав

Розділ V ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Стаття 22. Права архітектора

Стаття 23. Права замовників

Стаття 24. Права підрядників

Стаття 25. Права громадян та громадських організацій

Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників

Стаття 27. Обов'язки замовників та підрядників

Стаття 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів архітектури

Розділ VI АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури

Стаття 30. Майнові права на об'єкт архітектури

Стаття 31. Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури

Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про архітектурну діяльність

Стаття 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності

Прикінцеві положення