Про архітектурну діяльність
Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності

Ст. 16-1 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.

Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, і внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.
{ Частина друга статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, визначає порядок реєстрації таких організацій.
{ Частина п'ята статті 16-1 в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 }

Контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури.
{ Частина статті 16-1 в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 } { Розділ III доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }