Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність від 21.12.2017 № 2258-VIIIЗакон України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність від 21.12.2017 № 2258-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в Україні

Стаття 4. Аудитор

Стаття 5. Аудиторська фірма

Стаття 6. Аудиторська діяльність

Стаття 7. Загальні умови надання аудиторських послуг

Стаття 8. Професійна етика

Стаття 9. Професійний скептицизм

Стаття 10. Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності

Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця

Стаття 12. Незалежність та об’єктивність аудитора під час проведення аудиту

Розділ II
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ТА АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Стаття 13. Міжнародні стандарти аудиту

Стаття 14. Аудиторський звіт та інші офіційні документи

Розділ III
СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 15. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Стаття 16. Порядок формування та функціонування Ради нагляду

Стаття 17. Формування та функціонування Інспекції

Стаття 18. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Розділ IV
АТЕСТАЦІЯ АУДИТОРІВ

Стаття 19. Атестація аудиторів

Розділ V
РЕЄСТРАЦІЯ АУДИТОРІВ ТА СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 20. Ведення Реєстру

Стаття 21. Розділи Реєстру та відомості, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі

Стаття 22. Подання відомостей до Реєстру

Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ТА АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Стаття 23. Вимоги до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності

Стаття 24. Організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Стаття 25. Обмеження щодо обсягу завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Стаття 26. Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Стаття 27. Обмеження щодо надання послуг

Стаття 28. Оцінка загроз незалежності

Стаття 29. Призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Стаття 30. Тривалість завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Стаття 31. Виявлення порушень

Стаття 32. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності

Стаття 33. Вимоги, що мають виконуватися при припиненні надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Стаття 34. Аудиторський комітет

Стаття 35. Додатковий звіт для аудиторського комітету

Стаття 36. Звіт для органів нагляду

Стаття 37. Звіт про прозорість

Стаття 38. Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Стаття 39. Зберігання документації

Розділ VII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг

Стаття 41. Моніторинг якості ринку аудиторських послуг та конкуренції

Розділ VIII
ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 42. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Стаття 43. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності перед третіми особами

Стаття 44. Оприлюднення інформації про застосовані стягнення

Стаття 45. Порядок дисциплінарного провадження та прийняття рішень

Розділ IX
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВРЯДУВАННЯ АУДИТОРІВ

Стаття 46. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів

Стаття 47. Аудиторська палата України

Стаття 48. З’їзд аудиторів України

Стаття 49. Рада Аудиторської палати України

Стаття 50. Голова Аудиторської палати України

Стаття 51. Комітет з контролю якості аудиторських послуг

Стаття 52. Професійні організації аудиторів України

Прикінцеві та перехідні положення