Про банки і банківську діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIЗакон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет та мета Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Сфера застосування

Стаття 4. Банківська система України

Стаття 5. Економічна незалежність банків

Стаття 6. Організаційно-правова форма банку

Стаття 7. Державні банки

Стаття 8. Кооперативні банки

Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі

Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Розділ II
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ Глава 2
СТВОРЕННЯ БАНКІВ

Стаття 14. Учасники банків

Стаття 15. Найменування банку

Стаття 16. Статут банку

Глава 3
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 19. Банківська ліцензія

Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

{Статтю 20 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012}

Глава 4
ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ

Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 5
РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ

Стаття 26. Способи реорганізації банку

Стаття 27. Умови реорганізації банку

Стаття 28. Рішення про реорганізацію

Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Розділ III
КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Глава 6
КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку

Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку

Стаття 33. Акції банку та паї банку

Стаття 34. Істотна участь

Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Глава 7
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Стаття 37. Органи управління та контролю банку

Стаття 38. Загальні збори учасників банку

Стаття 39. Рада банку

Стаття 40. Правління банку

{Статтю 41 виключено на підставі Закону № 1587-VII від 04.07.2014}

Стаття 42. Керівники банків

Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку

Стаття 44. Управління ризиками

Стаття 45. Внутрішній аудит банку

Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України

Глава 8
ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Стаття 47. Види діяльності банку

Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків

Стаття 49. Кредитні операції

Стаття 50. Прямі інвестиції банків

Стаття 51. Розрахункові банківські операції

Стаття 52. Пов’язані з банком особи

Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі

Стаття 54. Достовірність реклами

Глава 9
ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом

Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями

Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Глава 10
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 60. Банківська таємниця

Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Стаття 62-1. Надання інформації про рахунки боржників

Глава 11
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

{Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД Глава 12
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності

Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду

Стаття 67-1. Кредитний реєстр

Глава 13
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

Стаття 69. Звітність банків

Стаття 70. Зовнішній аудит банку

Глава 14
ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

Стаття 73. Заходи впливу

Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу

Розділ V
ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
Глава 15 КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ

Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних

Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Глава 16 ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників

Розділ VI
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України

Прикінцеві положення