Про безоплатну правову допомогу

Скачать бесплатно Закон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VIЗакон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 3. Право на безоплатну правову допомогу

Стаття 4. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги

Стаття 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги

Стаття 6. Законодавство України про безоплатну правову допомогу

Стаття 6-1. Система надання безоплатної правової допомоги

Розділ II
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги

Стаття 8. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу

Стаття 9. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги

Стаття 10. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

Стаття 11. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

Стаття 12. Надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалізованими установами, іншими суб'єктами

Розділ III
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу

Стаття 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 16. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 17. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 18. Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 19. Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу

Стаття 20. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 22. Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі договору

Стаття 23. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 24. Підстави та порядок заміни адвокатів або працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Стаття 25. Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 26. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання безоплатної правової допомоги

Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги

Стаття 29. Фінансування безоплатної правової допомоги

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 30. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги

Стаття 31. Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, які порушують порядок надання безоплатної правової допомоги

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про безоплатну правову допомогу

Прикінцеві та перехідні положення