Про бібліотеки і бібліотечну справу

Скачать бесплатно Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВРЗакон України Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу 

Стаття 3. Сфера дії Закону 

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи 

Стаття 5. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України 

Стаття 6. Види бібліотек 

Стаття 7. Національна бібліотека України 

Стаття 8. Державна бібліотека 

Стаття 9. Центральні бібліотеки 

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек 

Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями 

Стаття 12. Створення бібліотек 

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек 

Стаття 14. Реорганізація та приватизація бібліотек 

Стаття 15. Ліквідація бібліотек 

Стаття 16. Бібліотечні фонди 

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів 

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів 

Стаття 19. Обов'язки бібліотек 

Стаття 20. Права бібліотек 

Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування 

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки 

Стаття 23. Обов'язки користувачів бібліотек 

Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою 

Стаття 25. Участь громадськості у бібліотечній справі 

Стаття 26. Фінансування бібліотек 

Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек 

Стаття 28. Майнові права бібліотек 

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек 

Стаття 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек 

Стаття 31. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу 

Прикінцеві положення