Про бібліотеки і бібліотечну справу
Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек 

Ст. 29 ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів. { Частина перша статті 29 в редакції Закону N 1388-VI від 21.05.2009 }
  Бібліотеки мають право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в порядку, передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

Р о з д і л X

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК