Про благодійництво та благодійні організації

Скачать бесплатно Закон України Про благодійництво та благодійні організації від 16.09.1997 № 531/97-ВРЗакон України Про благодійництво та благодійні організації від 16.09.1997 № 531/97-ВР ЗмістВтратив чинність

Про благодійництво та благодійні організації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 46, ст.292 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3091-III ( ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220 N 2258-VI ( ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392 N 3236-VI ( ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435 } Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України. Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності

Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3236-VI від 19.04.2011

Стаття 3. Законодавство про благодійництво та благодійні організації

Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності

Р о з д і л II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНИЦТВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 5. Засновники благодійних організацій

Стаття 6. Організаційно-правові форми благодійних організацій

Стаття 7. Статус благодійних організацій

Стаття 8. Державна реєстрація благодійної організації

Стаття 9. Відмова у державній реєстрації благодійної організації

Стаття 10. Реорганізація благодійної організації

Стаття 11. Ліквідація благодійної організації

Стаття 12. Статут (положення) благодійної організації

Стаття 13. Права благодійних організацій

Стаття 14. Обов'язки благодійної організації

Стаття 15. Благодійна програма

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва

Стаття 17. Органи управління благодійної організації

Р о з д і л III МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 18. Майно благодійної організації

Стаття 19. Джерела формування майна та коштів благодійних організацій

Стаття 20. Господарська діяльність благодійної організації

Стаття 21. Фінансова діяльність благодійної організації

Стаття 22. Контроль за діяльністю благодійної організації

Р о з д і л IV ДЕРЖАВА, БЛАГОДІЙНИЦТВО І БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 23. Державна підтримка благодійництва та благодійної діяльності

Стаття 24. Звітність благодійної організації

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про благодійництво та благодійні організації

Р о з д і л V МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 26. Здійснення міжнародної благодійної діяльності

Стаття 27. Благодійництво та благодійна діяльність іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних і міжнародних організацій на території України

Прикінцеві положення