Про благодійництво та благодійні організації
Стаття 17. Органи управління благодійної організації

Ст. 17 ЗУ Про благодійництво від 16.09.1997 № 531/97-ВР


Втратив чинність
Вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган , який здійснює свої повноваження згідно із статутом благодійної організації.

До компетенції вищого органу управління благодійної організації належать затвердження статуту благодійної організації, внесення змін до нього, обрання виконавчого та контрольного органів благодійної організації, затвердження благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності благодійної організації, прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію благодійної організації і вирішення інших питань, що передбачені статутом про благодійну організацію.

Виконавчим органом благодійної організації є правління . Повноваження правління визначаються статутом благодійної організації. Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом , повноваження якого визначаються статутом .

Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками .

Члени виконавчого органу благодійної організації, крім президента , не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів благодійної організації за рішенням правління .

На працівників апарату благодійної організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.