Про ЦВК
Прикінцеві та перехідні положення

Ст. ЗУ Про ЦВК від 30.06.2004 № 1932-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 5, ст. 17; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 15, ст. 218).

3. Строк повноважень членів Комісії, призначених на посаду до набрання чинності цим Законом, становить 7 років.

{Пункт 4 Розділу VII виключено на підставі Кодексу № 2747-IV від 06.07.2005}

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, крім законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до набрання чинності новими законами України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

7. Центральній виборчій комісії:

у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.