Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Скачать бесплатно Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВРЗакон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів

Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів

Стаття 4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню

Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка

Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів

Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 7. Завдання Національної комісії України з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами

Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовому ринку

Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Стаття 11-1. Призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України

Стаття 11-2. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України

Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Статтю 13 виключено на підставі Закону N 801-VI від 25.12.2008

Стаття 14. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери

Стаття 15. Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб

Стаття 16. Порядок розгляду спорів

Статтю 17 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006

Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Прикінцеві положення