Про державні цільові програми

Скачать бесплатно Закоон України Про державні цільові програми № 1621-IV від 18.03.2004Закоон України Про державні цільові програми № 1621-IV від 18.03.2004 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення та види державних цільових програм

Стаття 2. Мета і основні умови розроблення державних цільових програм

Стаття 3. Класифікація державних цільових програм

Стаття 4. Державні цільові програми в системі планування та прогнозування економічного і соціального розвитку України

Розділ II
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Стаття 5. Основні стадії розроблення та виконання державної цільової програми

Стаття 6. Ініціювання розроблення державної цільової програми та громадське обговорення концепції програми

Стаття 7. Схвалення концепції державної цільової програми та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми

Стаття 8. Державний замовник державної цільової програми

Стаття 9. Розроблення проекту державної цільової програми

Стаття 10. Затвердження державної цільової програми

Стаття 11. Виконання державної цільової програми

Стаття 12. Внесення змін до державної цільової програми

Стаття 13. Контроль за виконанням державної цільової програми

Стаття 14. Припинення виконання державної цільової програми

Стаття 15. Джерела фінансування державної цільової програми

Стаття 16. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження, внесення змін та дострокового припинення державних цільових програм

Стаття 17. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Стаття 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Стаття 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Стаття 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Прикінцеві положення