Про державні цільові програми
Стаття 12. Внесення змін до державної цільової програми

Ст. 12 ЗУ Про державні цільові програми № 1621-IV від 18.03.2004


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Зміни до державної цільової програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати:

включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань;

уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;

виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Рішення про внесення змін до державної цільової програми приймається органом державної влади, який її затвердив.