Про державні цільові програми
Стаття 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

Ст. 19 ЗУ Про державні цільові програми № 1621-IV від 18.03.2004


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики:

бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів, розглядає та погоджує проекти концепцій державних цільових програм і проекти державних цільових програм;

розглядає пропозиції державних замовників щодо виділення бюджетних коштів для розроблення та виконання державних цільових програм;

приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

формує та подає Кабінету Міністрів України разом з проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік перелік державних цільових програм із зазначенням обсягів фінансування кожної з них за рахунок бюджетних коштів;

розглядає та погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення змін до програм;

бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання державних цільових програм у частині використання бюджетних коштів та у підготовці пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальшого виконання державних цільових програм або його припинення;

бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати виконання державних цільових програм у частині оцінки використання бюджетних коштів.