Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин

Скачать бесплатно Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин від 18.05.2017 № 2042-VIIIЗакон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин від 18.05.2017 № 2042-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про державний контроль

Стаття 3. Сфера дії Закону

Розділ II
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ

Стаття 4. Органи виконавчої влади у сфері здійснення державного контролю

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного контролю

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини

Стаття 7. Система та повноваження компетентного органу у сфері державного контролю

Стаття 8. Основні засади діяльності компетентного органу у сфері державного контролю

Стаття 9. Надання повноважень на здійснення окремих заходів державного контролю

Стаття 10. Обов’язки державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів

Стаття 11. Права державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб компетентного органу та його територіальних органів

Стаття 13. Вимоги до державного ветеринарного інспектора

Стаття 14. Вимоги до помічника державного ветеринарного інспектора та його повноваження

Стаття 15. Права операторів ринку

Стаття 16. Обов’язки операторів ринку

Розділ III
ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 17. Принципи здійснення державного контролю

Стаття 18. Вимоги до заходів державного контролю

Стаття 19. Заходи державного контролю

Стаття 20. Прозорість і конфіденційність

Розділ IV
ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ВИПРОБУВАННЯ)

Стаття 21. Методи (методики) відбору зразків та їх простих і лабораторних досліджень (випробувань), а також види лабораторних досліджень (випробувань)

Стаття 22. Уповноважені лабораторії

Стаття 23. Референс-лабораторії

Розділ V
ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 24. Довгостроковий план державного контролю

Стаття 25. Щорічний план державного контролю

Стаття 26. Щорічний звіт про виконання довгострокового та щорічного планів державного контролю

Стаття 27. План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами

Розділ VI
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЖИВИХ ТВАРИН

Стаття 28. Загальні принципи здійснення державного контролю свіжого м’яса

Стаття 29. Особливості здійснення державного контролю на бійнях та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса

Стаття 30. Завдання державного ветеринарного інспектора під час здійснення державного контролю свіжого м’яса

Стаття 31. Особливості залучення помічника державного ветеринарного інспектора та працівників боєнь до здійснення державного контролю свіжого м’яса

Стаття 32. Позначка придатності та ідентифікаційна позначка

Стаття 33. Порядок обміну інформацією про результати державного контролю свіжого м’яса

Стаття 34. Рішення державного ветеринарного інспектора, що приймаються на підставі інформації про харчовий ланцюг

Стаття 35. Рішення державного ветеринарного інспектора щодо живих тварин під час здійснення державного контролю

Стаття 36. Рішення державного ветеринарного інспектора щодо благополуччя тварин під час здійснення державного контролю свіжого м’яса

Стаття 37. Рішення державного ветеринарного інспектора щодо свіжого м’яса під час здійснення державного контролю

Стаття 38. Державний контроль живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих

Стаття 39. Державний контроль рибних продуктів

Стаття 40. Державний контроль сирого молока та молозива

Розділ VII
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ ТА В КРАЇНАХ-ЕКСПОРТЕРАХ

Стаття 41. Вимоги щодо ввезення (пересилання) вантажів із продуктами на митну територію України

Стаття 42. Перевірка вантажів із продуктами на призначеному прикордонному інспекційному посту

Стаття 43. Фізична перевірка вантажів із продуктами

Стаття 44. Зменшення періодичності фізичних перевірок вантажів з продуктами

Стаття 45. Лабораторні дослідження (випробування)

Стаття 46. Призначені прикордонні інспекційні пости

Стаття 47. Інформаційне забезпечення здійснення державного контролю на кордоні

Стаття 48. Вимоги до транзиту (переміщення) вантажів із продуктами через територію України

Стаття 49. Вантажі з продуктами, що призначаються для оформлення в режимі митного складу, вільної митної зони

Стаття 50. Вимоги до митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству

Стаття 51. Реімпорт вантажів із продуктами

Стаття 52. Вантажі з неприйнятними міжнародними сертифікатами

Стаття 53. Обмеження ввезення (пересилання) вантажів з продуктами на митну територію України

Стаття 54. Поводження з вантажами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству

Стаття 55. Вимоги до міжнародного сертифіката, яким супроводжується вантаж із продуктами, що ввозиться (пересилається) на митну територію України

Стаття 56. Державний контроль вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

Стаття 57. Основні принципи здійснення посиленого державного контролю вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

Стаття 58. Вимоги до призначених пунктів пропуску на державному кордоні України

Стаття 59. Державний контроль країни-експортера

Стаття 60. Спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів

Стаття 61. Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Стаття 62. Еквівалентність систем державного контролю

Розділ VIII
ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 63. Принципи фінансування державного контролю

Стаття 64. Державний контроль, що фінансується за рахунок операторів ринку

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ, ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА КОРМИ

Стаття 65. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми

Стаття 66. Провадження у справах про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми

Стаття 67. Тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів

Прикінцеві та перехідні положення