Про державний матеріальний резерв

Скачать бесплатно Закон України Про державний матеріальний резерв № 51/97-ВР від 24.01.1997Закон України Про державний матеріальний резерв № 51/97-ВР від 24.01.1997 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву (далі - державний резерв) і регулює відносини в цій сфері.

Стаття 1. Поняття державного резерву

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Призначення державного резерву

Стаття 4. Єдина система державного резерву України

Стаття 5. Номенклатура матеріальних цінностей державного резерву і норми їх накопичення

Стаття 6. Повноваження міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері державного резерву

Стаття 7. Фінансування системи державного резерву

Стаття 8. Формування і розміщення замовлень на поставку матеріальних цінностей до державного резерву

Стаття 9. Особливості поставки, закладення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву

Стаття 10. Стимулювання виконання поставки матеріальних цінностей до державного резерву та їх зберігання

Стаття 11. Розміщення матеріальних цінностей державного резерву

Стаття 12. Порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву

Стаття 13. Забезпечення перевезень матеріальних цінностей державного резерву

Стаття 14. Відповідальність за операції з матеріальними цінностями державного резерву

Стаття 15. Оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву

Стаття 16. Звітність про наявність запасів матеріальних цінностей державного резерву, їх рух, облік

Стаття 17. Відповідальність посадових осіб за порушення вимог цього Закону

Стаття 18. Контроль за створенням, відпуском та використанням державного резерву