Про державну допомогу суб’єктам господарювання
Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

Ст. 8 ЗУ Про державну допомогу суб’єктам господарювання від 01.07.2014 № 1555-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Уповноваженим органом є Антимонопольний комітет України.

 

2. До повноважень Уповноваженого органу належить:

 

1) отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу від надавачів такої допомоги у порядку, встановленому цим Законом;

 

2) визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, прийняття рішень, передбачених цим Законом;

 

3) збирання та проведення аналізу інформації про заходи з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, вимагання від надавачів та отримувачів державної допомоги, їх посадових осіб інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для прийняття рішень, передбачених цим Законом;

 

4) надання:

 

надавачам державної допомоги обов’язкових для розгляду рекомендацій про внесення змін до умов надання такої допомоги з метою усунення або мінімізації негативного впливу державної допомоги на конкуренцію;

 

роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги;

 

5) прийняття рішень про:

 

тимчасове припинення надання незаконної державної допомоги відповідно до цього Закону;

 

припинення та повернення незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції;

 

6) визначення порядку:

 

подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги;

 

розгляду справ про державну допомогу;

 

відкликання рішень, визначених частиною шостою статті 10 або частиною сьомою статті 11 цього Закону;

 

проведення моніторингу державної допомоги;

 

ведення та доступу до реєстру державної допомоги;

 

7) визначення:

 

форм та вимог щодо подання інформації про чинну державну допомогу;

 

методик формування карти регіонального розподілу державної допомоги, підготовки та оприлюднення офіційної звітності України у сфері державної допомоги;

 

8) розроблення та внесення в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів з питань державної допомоги;

 

9) здійснення заходів міжнародного співробітництва;

 

10) обмін інформацією з міжнародними організаціями, державними органами, неурядовими організаціями з питань державної допомоги в інших державах.