Про державну підтримку сільського господарства України

Скачать бесплатно Закон України Про державну підтримку сільського господарства України від 24.06.2004 № 1877-IVЗакон України Про державну підтримку сільського господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Розділ II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АГРАРНИЙ ФОНД

Стаття 3. Правила цінового регулювання та його об'єкт

Стаття 4. Мінімальна інтервенційна ціна

Стаття 5. Максимальна інтервенційна ціна

Стаття 6. Товарні інтервенції

Стаття 7. Фінансова інтервенція

Стаття 8. Тимчасове адміністративне регулювання цін та тимчасова бюджетна дотація

Стаття 9. Аграрний фонд

Розділ III виключено на підставі Закону N 4391-VI від 09.02.2012

Розділ IV ІНШІ ВИДИ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АГРАРНОГО РИНКУ

Стаття 12. Державні заставні закупівлі зерна

Стаття 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

Стаття 13-1. Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств

Стаття 14. Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників

Розділ V ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація

Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті

Розділ V1
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

Розділ VI
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Аграрні біржі

Статтю 17-1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015

Стаття 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Прикінцеві положення