Про державну податкову службу в Україні

Скачать бесплатно Закон України Про державну податкову службу в Україні від 04.12.1990 № 509-XIIЗакон України Про державну податкову службу в Україні від 04.12.1990 № 509-XII ЗмістВтратив чинність

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби

Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової служби

Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 6. Фінансування органів державної податкової служби

Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

Розділ II ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Статтю 8 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 1249-VI від 14.04.2009

Статтю 8 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 1249-VI від 14.04.2009

Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних спеціалізованих державних податкових інспекцій

Статтю 10 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 2275-VI від 20.05.2010

Розділ III ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ { Статтю 11 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( ) від 02.12.2010 } { Статтю 11-1 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( ) від 02.12.2010 } { Статтю 11-2 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( ) від 02.12.2010 }

Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової служби

Статтю 13 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб

Розділ IV ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ { Назва розділу IV в редакції Закону N від 05.02.98 }

Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N від 05.02.98

Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

Розділ V ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 19. Податкова міліція та її завдання

Стаття 20. Структура податкової міліції

Статтю 20 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1685-III від 20.04.2000

Стаття 21. Повноваження податкової міліції

Стаття 22. Права податкової міліції

Стаття 23. Прийняття на службу до податкової міліції

Стаття 24. Служба в податковій міліції

Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції

Стаття 27. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції

Прикінцеві положення