Про Державну прикордонну службу України
Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

Ст. 14-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України від 03.04.2003 № 661-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовці Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
{ Примітка до статті 14-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1975-VIII від 23.03.2017 } { Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }