Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Скачать бесплатно Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IVЗакон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації

Стаття 3. Сфера дії Закону 

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації

Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 5. Система органів державної реєстрації

Стаття 6. Державний реєстратор 

Розділ III
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ

Стаття 7. Єдиний державний реєстр

Стаття 8. Портал електронних сервісів

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Розділ IV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду

Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки

Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій

Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Стаття 27. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації

Стаття 29. Реєстраційні справи

Стаття 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ

Стаття 31. Порядок здійснення контролю за наявністю у громадського об’єднання, що підтвердило свій всеукраїнський статус, кількості відокремлених підрозділів

Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ВІДМОВИ В ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 33. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації

Стаття 34-1. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації

Стаття 35. Відповідальність у сфері державної реєстрації

Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації

Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації