Про державну статистику
Стаття 12. Основні завдання органів державної статистики 

Ст. 12 ЗУ Про державну статистику від 17.09.1992 № 2614-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Основними завданнями органів державної статистики є:

участь у формуванні державної політики в галузі статистики та забезпечення її реалізації; { Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 1070-VI від 05.03.2009 }

збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;

забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;

розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;

забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостережень; { Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1070-VI від 05.03.2009 }

впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;

забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;

збереження і захист статистичної інформації.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України від 16.10.2012 }