Про державну статистику
Стаття 15. Планування діяльності органів державної статистики 

Ст. 15 ЗУ Про державну статистику від 17.09.1992 № 2614-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
З метою визначення перспективних завдань та стратегічних напрямів розвитку державної статистики, забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, спільно з іншими державними органами, Національним банком України і заінтересованими підприємствами, установами та організаціями за результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду розробляє довгострокову програму розвитку державної статистики. { Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }
  Довгострокова програма розвитку державної статистики розробляється на п'ять років.

Для забезпечення держави та суспільства статистичною інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, спільно з іншими державними органами, Національним банком України і заінтересованими підприємствами, установами та організаціями щороку розробляє план державних статистичних спостережень. { Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }
  Довгострокова програма розвитку державної статистики та план державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом Міністрів України. { Стаття 15 в редакції Закону N 1070-VI від 05.03.20