Про державну статистику
Стаття 7. Джерела статистичної інформації 

Ст. 7 ЗУ Про державну статистику від 17.09.1992 № 2614-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації:

первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;

адміністративні дані державних органів (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;

дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо; { Абзац четвертий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1070-VI від 05.03.2009 }

статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;

оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних.

Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.