Про державну виконавчу службу

Скачать бесплатно Закон України Про державну виконавчу службу від 24.03.1998 № 202/98-ВРЗакон України Про державну виконавчу службу від 24.03.1998 № 202/98-ВР ЗмістВтратив чинність

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання державної виконавчої служби

Стаття 2. Правова основа діяльності державної виконавчої служби

Стаття 3. Органи державної виконавчої служби

Стаття 4. Державні виконавці

Стаття 5. Компетенція органів державної виконавчої служби з організації діяльності державної виконавчої служби

РОЗДІЛ II ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV ( ) від 10.07.2003 )

Стаття 6. Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби

Стаття 7. Забезпечення прав громадян і юридичних осіб

РОЗДІЛ III ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV ( ) від 10.07.2003 )

Стаття 8. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців

Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2677-VI від 04.11.2010

Стаття 9. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади працівників органів державної виконавчої служби

РОЗДІЛ IV КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ { Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом N 2677-VI ( ) від 04.11.2010 }

Стаття 10. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби

Стаття 11. Відповідальність державних виконавців

Стаття 12. Заохочення за успіхи в роботі

Стаття 13. Оскарження дій або бездіяльності державних виконавців

РОЗДІЛ V ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ

Стаття 14. Правовий захист державних виконавців

Стаття 15. Соціально-побутове забезпечення державних виконавців

Стаття 16. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва державного виконавця

РОЗДІЛ VI ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ( Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV ( ) від 10.07.2003 )

Стаття 17. Оплата праці працівників органів державної виконавчої служби

Стаття 18. Фінансування і матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби

Стаття 19. Майно державної виконавчої служби

Прикінцеві положення