Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію
Стаття 2. Списання заборгованості

Ст. 2 ЗУ Про заборгованість за спожитий газ та електроенергію від 12.05.2011 № 3319-VI


Втратив чинність

2.1. На умовах, визначених цим Законом, підлягають списанню:

2.1.1. Заборгованість за природний газ підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, у тому числі ліквідованих підприємств, суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз", що обліковувалася станом на 1 січня 2010 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом:

2.1.1 заборгованість ДК "Газ України" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" списується в межах сум, списаних підприємствам, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, і суб'єктам господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, перед ДК "Газ України";

2.1.2 кошти, які надходять суб'єктам господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, від споживачів на погашення заборгованості за спожитий природний газ, що обліковувалася станом на 1 січня 2010 року, зараховуються на окремий поточний рахунок цих суб'єктів та використовуються ними виключно для виконання інвестиційних програм.

2.2. Заборгованість з пені, штрафних та фінансових санкцій , які нараховані підприємствам, визначеним у статті 1 цього Закону, на заборгованість за природний газ, спожитий ними у період з 1 січня 1997 року по 1 січня 2011 року, і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

2.3. Заборгованість за електричну енергію у складі:

2.3.1 заборгованості суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, перед ДП "Енергоринок" в обсягах, що не перевищують обсягів заборгованості, які списані цими суб'єктами, на умовах підпункту "а" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ;

2.3.2 заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємствами, що виробляють електричну енергію в обсягах, що не перевищують обсягів заборгованості, які реструктуризовані цими підприємствами, на умовах пункту 10.2 статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та/або реструктуризованої заборгованості перед Державним агентством резерву України на виконання рішень Кабінету Міністрів України;

{ Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3682-VI від 08.07.2011 }

2.3.3 заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємством, що здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

2.3.4 зобов'язань ДП "Енергоринок" зі сплати на будівництво вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій;

2.3.5 заборгованість, яка підлягає списанню відповідно до підпунктів 2.3.1-2.3.4 пункту 2.3 цієї статті, включає заборгованість за електричну енергію та послуги з диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та передачі електричної енергії магістральними електричними мережами, яка виникла станом на 1 січня 2010 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

2.3-1. Списується заборгованість за кам'яне і буре вугілля, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ підприємств, що виробляють електричну енергію, перед Державним агентством резерву України, реструктуризована відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

2.4. Особливості нарахування податку на додану вартість, попередньо віднесеного до складу податкового кредиту та податкових зобов'язань учасниками списання заборгованості - платниками податку, визначаються відповідно до пункту 19 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України .

2.5. Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.6. Суб'єкти господарювання, визначені у статті 1 цього Закону, реструктуризують заборгованість за природний газ та електричну енергію, яка утворилася станом на 1 січня 2011 року і не сплачена на дату набрання чинності цим Законом, відповідно до чинного законодавства.