Про добровільне об’єднання територіальних громад
Прикінцеві положення

Ст. ЗУ Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015 № 157-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:

 

1) частину першу статті 5 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 

"старосту".

 

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

 

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 6. Територіальні громади

 

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

 

2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

 

3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом";

 

3) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

 

"Стаття 14-1. Староста

 

1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

 

2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

 

3. Староста:

 

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

 

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

 

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

 

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

 

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

 

4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.

 

У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.

 

6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою";

 

4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:

 

"4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости)".

 

3. У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

5. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 цього Закону:

 

1) визначити перелік спроможних відповідно до цього Закону об’єднаних територіальних громад, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році;

 

2) внести зміни до затверджених перспективних планів формування територій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні громади, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році.

 

6. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону:

сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2019 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися;

у разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2019 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.

7. Установити, що до 1 січня 2020 року районні ради районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади, зазначені у пункті 6 цього розділу, здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність таких об’єднаних територіальних громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.