Про донорство крові та її компонентів
Стаття 23. Дія міжнародних договорів

Ст. 23 ЗУ Про донорство крові № 239/95-ВР від 23.06.1995


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що визначені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.