Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Скачать бесплатно Закон України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років від 09.04.2015 № 316-VIII



Закон України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років від 09.04.2015 № 316-VIII Зміст



Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

 Верховна Рада України,

усвідомлюючи те, що архіви є невід’ємним і незамінним елементом історичної спадщини Українського народу;

зважаючи на те, що архіви гарантують збереження людської пам’яті;

констатуючи, що право кожного на отримання об’єктивної інформації про історію своєї країни є однією з основ демократичної держави;

враховуючи підвищення інтересу суспільства до історії, а надто історії України XX століття;

враховуючи складність проблем, пов’язаних з доступом до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, що діяли на території сучасної України протягом XX століття, суперечливими вимогами щодо прозорості і секретності та захисту права на приватність, та визнаючи необхідність забезпечення широкого доступу до історичної інформації;

усвідомлюючи, що краще розуміння новітньої історії може сприяти запобіганню конфліктам та ворожнечі у суспільстві;

беручи до уваги Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів № R (2000) 13;

усвідомлюючи, що закритість архівів стала однією з передумов анексії півострова Крим та воєнного конфлікту на території Донецької та Луганської областей;

прагнучи сприяти налагодженню суспільного діалогу;

з метою недопущення повторення злочинів тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації за національною, соціальною, класовою, етнічною, расовою або іншими ознаками у майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України

приймає цей Закон.

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Терміни

Стаття 3. Репресивні органи

Стаття 4. Основні засади державної політики щодо забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів

Стаття 5. Гарантії забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів

Стаття 6. Принципи забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів

Стаття 7. Забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів

Стаття 8. Відкритість архівної інформації репресивних органів

Стаття 9. Обмеження доступу до архівної інформації репресивних органів

Стаття 10. Забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів в архівних установах

Стаття 11. Робота з носіями архівної інформації в архівних установах

Стаття 12. Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті

Стаття 13. Відповідальність, оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників архівної інформації

Прикінцеві та перехідні положення