Про доступ до судових рішень
Стаття 3. Єдиний державний реєстр судових рішень

Ст. 3 ЗУ Про доступ до судових рішень № 3262-IV від 22.12.2005


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - Реєстр) - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

3. Суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Доступ до окремих думок суддів через Реєстр забезпечується у тому самому порядку, що й до судового рішення, стосовно якого викладено окрему думку.
{ Частина третя статті 3 в редакції Законів N 3932-VI від 20.10.2011, N 192-VIII від 12.02.2015 }

4. Порядок ведення Реєстру затверджується Вищою радою правосуддя.
{ Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VIII від 21.12.2016 }