Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління

Ст. 9 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. В організації колективного управління діє одноособовий або колегіальний виконавчий орган.

Порядок формування, компетенція виконавчого органу та вимоги, що висуваються до кандидатів у члени виконавчого органу, визначаються статутом організації колективного управління.

2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і підконтрольний наглядовому органу організації колективного управління.

3. Виконавчий орган у своїй діяльності керується законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів і наглядового органу організації колективного управління.