Про екологічну експертизу

Скачать бесплатно Закон України Про екологічну експертизу від 09.02.1995 № 45/95-ВРЗакон України Про екологічну експертизу від 09.02.1995 № 45/95-ВР ЗмістВтратив чинність

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

Стаття 4. Мета екологічної експертизи

Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи

Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи

Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи

Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи

Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

Р о з д і л II ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 12. Форми екологічної експертизи

Стаття 13. Державна екологічна експертиза

Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи

Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи

Стаття 16. Громадська екологічна експертиза

Стаття 17. Інші екологічні експертизи

Р о з д і л III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 18. Компетенція Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи

Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

Стаття 20. Органи управління в галузі екологічної експертизи

Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі екологічної експертизи

Стаття 22. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

Стаття 23. Компетенція місцевих Рад у галузі екологічної експертизи

Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи

Стаття 24-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи

Стаття 24-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Стаття 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі екологічної експертизи

Стаття 26. Експертні та консультативні ради екологічної експертизи

Р о з д і л IV СТАТУС ЕКСПЕРТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи

Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи

Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи

Р о з д і л V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи

Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи

Р о з д і л VI ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи

Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи

Стаття 38. Строки проведення державної екологічної експертизи

Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

Стаття 40. Строк дії висновків державної екологічної експертизи

Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи

Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи

Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи

Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної експертизи

Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними

Стаття 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи

Р о з д і л VII ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 47. Фінансування державної екологічної експертизи

Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз

Стаття 49. Фінансування громадської екологічної експертизи

Р о з д і л VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Р о з д і л IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

Прикінцеві положення