Про екологічну експертизу
Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

Ст. 27 ЗУ Про екологічну експертизу від 09.02.1995 № 45/95-ВР


Втратив чинність
Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.