Про екологічну мережу України

Скачать бесплатно Закон України Про екологічну мережу України від 24.06.2004 № 1864-IVЗакон України Про екологічну мережу України від 24.06.2004 № 1864-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу

Стаття 2. Завдання законодавства про екомережу

Стаття 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі

Стаття 4. Принципи формування, збереження та використання екомережі

Стаття 5. Складові екомережі

Стаття 6. Право власності на землю та інші природні ресурси об'єктів екомережі

Розділ II
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ

Стаття 7. Організація державного управління у сфері формування, збереження та використання екомережі

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері формування, збереження та використання екомережі

Стаття 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі

Розділ III
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ

Стаття 12. { Статтю 12 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 13. Наукове забезпечення формування, збереження та використання екомережі

Стаття 14. Проектування екомережі

Стаття 15. Схеми формування екомережі

Стаття 16. Переліки територій та об'єктів екомережі

Стаття 17. Порядок включення до переліків територій та об'єктів екомережі

Стаття 18. Режим охорони та використання територій та об'єктів екомережі

Стаття 19. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі

Стаття 20. Державний моніторинг екомережі

Стаття 21. Державний облік територій та об'єктів екомережі

Стаття 22. Доступ громадян та їх об'єднань до інформації з питань, що стосуються екомережі

Стаття 23. Контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі

Стаття 25. Міжнародне співробітництво з питань формування, збереження та використання екомережі

Прикінцеві положення