Про екологічну мережу України
Стаття 25. Міжнародне співробітництво з питань формування, збереження та використання екомережі

Ст. 25 ЗУ Про екологічну мережу України від 24.06.2004 № 1864-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань формування, збереження та використання Всеєвропейської екомережі, створенні транскордонних елементів екомережі.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.