Про електронні документи та електронний документообіг
Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг 

Ст. 3 ЗУ Про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003 № 851-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.