Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Скачать бесплатно Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-IIIЗакон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг

Розділ II
УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 4. Фінансові послуги

Стаття 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг

Стаття 6. Договір про надання фінансових послуг

Розділ III
УМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 7. Умови початку діяльності

Стаття 8. Організаційні правила

Стаття 9. Капітал

Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів

Стаття 11. Достовірність реклами та інформації

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Стаття 12-1. Розкриття інформації

Стаття 12-2. Звіт про корпоративне управління

Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ

Стаття 14. Облік та звітність

Стаття 15. Вимоги до зовнішнього аудиту

Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)

Стаття 16. Об'єднання фінансових установ

Стаття 16-1. Нагляд на консолідованій основі

Стаття 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг

Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 19. Мета державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 20. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 22. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 23. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 24. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Статтю 25 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Статтю 26 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Стаття 27. Завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 29. Пруденційний нагляд

Стаття 30. Інспектування

Стаття 31. Нерозголошення інформації з обмеженим доступом

Стаття 32. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав

Стаття 33. Звітність та відкритість діяльності

Розділ VI
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 34. Обов'язковість ліцензування

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

Стаття 36. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Стаття 37. Відомості, які містить ліцензія

Стаття 38. Видача ліцензії

Розділ VII
ЗАХОДИ ВПЛИВУ

Стаття 39. Застосування заходів впливу

Стаття 40. Види заходів впливу

Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності

Стаття 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг

Стаття 44. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг

Стаття 45. Відповідальність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та його посадових осіб

Стаття 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації

Стаття 47. Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення

Прикінцеві положення