Про фінансовий лізинг

Скачать бесплатно Закон України Про фінансовий лізинг вiд 16.12.1997 № 723/97-ВРЗакон України Про фінансовий лізинг вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення фінансового лізингу

Стаття 2. Законодавство про фінансовий лізинг

Стаття 3. Предмет лізингу

Стаття 4. Суб'єкти лізингу

Стаття 5. Сублізинг

Стаття 6. Договір лізингу

Стаття 7. Відмова від договору лізингу

Стаття 8. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача

Стаття 9. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу

Стаття 10. Права та обов'язки лізингодавця

Стаття 11. Права та обов'язки лізингоодержувача

Стаття 12. Реєстрація предмета лізингу

Стаття 13. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування

Стаття 14. Утримання предмета лізингу

Стаття 15. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу

Стаття 16. Лізингові платежі

Стаття 17. Вирішення спорів

Стаття 18. Амортизаційні відрахування

Стаття 19. Прикінцеві положення