Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

Скачать бесплатно Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IVЗакон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

Стаття 4. Вимоги до окремих суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів

Стаття 5. Фонди в управлінні, мета їх створення

Стаття 6. Об'єкти управління майном. Довірча власність

Стаття 7. Управитель фонду

Стаття 8. Обмеження права довірчої власності управителя

Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником

Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фонду

Розділ II
ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Стаття 11. Створення ФФБ

Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ

Стаття 13. Система функціонування ФФБ

Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ

Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ

Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів

Стаття 17. Оперативний резерв

Стаття 18. Контроль виконання зобов'язань за договором

Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію

Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об'єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів з ФФБ

Стаття 21. Види винагороди управителя ФФБ та порядок її сплати

Стаття 22. Припинення функціонування ФФБ

Стаття 23. Заміна управителя ФФБ

Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників

Розділ III
ФОНД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Стаття 25. Створення ФОН

Стаття 26. Підстави функціонування ФОН

Стаття 27. Система функціонування ФОН

Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН

Стаття 29. Функції управителя

Стаття 30. Специфіка функціонування ФОН

Стаття 31. Припинення функціонування ФОН

Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва

Стаття 33. Винагорода управителя ФОН

Стаття 34. Заміна управителя ФОН

Стаття 35. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН

Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН

Розділ IV
ЕМІСІЯ СЕРТИФІКАТІВ ФОН

Стаття 37. Визначення сертифікатів ФОН

Стаття 38. Етапи емісії сертифікатів ФОН

Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН

Стаття 40. Операції із сертифікатами ФОН

Стаття 41. Форма випуску сертифікатів ФОН

Стаття 42. Порядок видачі дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН

Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН

Стаття 44. Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН

Стаття 45. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН

Стаття 46. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів ФОН

Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН

Стаття 48. Емітенти сертифікатів ФОН

Стаття 49. Відповідальність емітентів за порушення вимог цього Закону

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОВІРИТЕЛЯМ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФФБ АБО НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА, ЗБУДОВАНОГО ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОН

Стаття 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ

Стаття 51. Інфляційне застереження

Прикінцеві положення