Про фінансову реструктуризацію
Стаття 15. Секретаріат

Ст. 15 ЗУ Про фінансову реструктуризацію від 14.06.2016 № 1414-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Спостережна рада утворює у встановленому нею порядку секретаріат, основним завданням якого є інформаційно-аналітичне, організаційне та адміністративне забезпечення проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до положень цього Закону. Секретаріат у своїй діяльності підзвітний спостережній раді.

 

2. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) вирішує адміністративні та процедурні питання, пов’язані з проведенням процедури фінансової реструктуризації, згідно з вимогами цього Закону;

 

2) готує та надає спостережній раді звіти про перебіг та результати процедури фінансової реструктуризації;

 

3) упорядковує та поширює інформацію про проведення процедури фінансової реструктуризації;

 

4) розробляє рекомендації щодо проведення процедури фінансової реструктуризації;

 

5) розробляє рекомендації та вимоги до документів, визначених пунктом 7 частини другої статті 14 цього Закону;

 

6) створює та веде власний веб-сайт, на якому розміщує інформацію відповідно до вимог цього Закону.

 

3. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи секретаріату здійснюється за рахунок коштів, одержаних від суб’єктів господарювання (у тому числі нерезидентів), фізичних осіб, міжнародних фінансових організацій у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, дарунків, інших надходжень, які не передбачають повернення коштів.

 

4. Секретаріат не бере безпосередньої участі в переговорах щодо реструктуризації між боржником і залученими кредиторами.