Про фінансову реструктуризацію
Стаття 18. Ініціювання проведення процедури фінансової реструктуризації

Ст. 18 ЗУ Про фінансову реструктуризацію від 14.06.2016 № 1414-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію до секретаріату за умови відсутності щодо нього порушеного провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

 

2. Заява про реструктуризацію повинна містити:

 

1) письмову згоду боржника на передачу спорів до арбітражу згідно з арбітражним регламентом;

 

2) посилання на наявність згоди залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на реструктуризацію;

 

3) інформацію про відсутність щодо боржника порушеного провадження у справі про банкрутство або здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

 

3. До заяви про реструктуризацію додаються:

 

1) згода залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на реструктуризацію, у тому числі згода органу стягнення на реструктуризацію у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 5 цього Закону;

 

2) перелік залучених кредиторів, у тому числі тих, які є пов’язаними особами боржника, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів, розміру грошового зобов’язання перед кожним із них;

 

3) перелік забезпечених кредиторів, включаючи тих, що не є залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;

 

4) перелік пов’язаних осіб боржника, включаючи тих, що не є залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;

 

5) перелік існуючих судових та виконавчих проваджень щодо боржника, ініційованих кредиторами, із зазначенням:

 

сторін судового, виконавчого провадження;

 

номера справи;

 

назви суду, арбітражу або іншого органу, який розглядає справу, або органу державної виконавчої служби України, в якому відкрито виконавче провадження;

 

стислого опису предмета судового спору та поточного статусу судового, виконавчого провадження.

 

4. Згода залучених кредиторів на реструктуризацію повинна бути підписана однією чи кількома фінансовими установами, жодна з яких не є пов’язаною особою боржника, яким належить щонайменше 50 відсотків загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог пов’язаних осіб.