Про фінансову реструктуризацію
Стаття 22. Договір про відстрочку

Ст. 22 ЗУ Про фінансову реструктуризацію від 14.06.2016 № 1414-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. У разі прийняття рішення про припинення дії мораторію у порядку, передбаченому частиною другою статті 23 цього Закону, боржник та один або кілька залучених кредиторів мають право укласти між собою договір про відстрочку, який укладається у письмовій формі та примірник якого подається до секретаріату.

 

2. Договір про відстрочку повинен містити такі істотні умови:

 

1) дату та умови набрання чинності договором про відстрочку;

 

2) умови припинення дії договору про відстрочку;

 

3) умови та обсяг заборони на вчинення залученими кредиторами, які підписали договір про відстрочку, дій щодо стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмети застави (іпотеки) у судовому або позасудовому порядку протягом строку дії договору про відстрочку.

 

3. Договір про відстрочку може містити такі додаткові умови, зокрема:

 

1) надання боржником інформації про наявність забезпечення вимог;

 

2) обмеження на переказ коштів боржником, обмеження прав боржника щодо розпорядження грошовими коштами, що містяться на його банківському (банківських) рахунку (рахунках), виконання договірних зобов’язань, залучення фінансування, відчуження майна боржника, а також положення щодо отримання попереднього дозволу на вчинення боржником таких дій;

 

3) відкриття боржником нових банківських рахунків у визначеному сторонами банку, на які переказуються кошти боржника. Кошти, які є предметом забезпечення, щодо яких існують інші майнові права на користь кредиторів, а також інші обтяження, передбачені законом або договором, можуть бути переказані на такі рахунки за письмовою згодою кредиторів, які володіють такими майновими правами або на користь яких було створено обтяження;

 

4) обмеження на відступлення залученими кредиторами своїх прав вимоги;

 

5) відповідальність сторін за порушення умов договору про відстрочку;

 

6) порядок обміну інформацією між сторонами договору про відстрочку;

 

7) умови продовження строку дії договору про відстрочку.

 

4. Залучені кредитори, які не уклали договір про відстрочку, зберігають усі права залучених кредиторів у процедурі фінансової реструктуризації.

 

5. Дія договору про відстрочку припиняється не пізніше дня набрання чинності планом реструктуризації.