Про фізичну культуру і спорт

Скачать бесплатно Закон України Про фізичну культуру і спорт від 24.12.1993 № 3808-XIIЗакон України Про фізичну культуру і спорт від 24.12.1993 № 3808-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт

Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту

Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2608-VI від 19.10.2010

Розділ II. СУБ'ЄКТИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ

Стаття 9. Спортивні клуби

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи

Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки

Стаття 14. Центри студентського спорту вищих навчальних закладів

Стаття 15. Фізкультурно-оздоровчі заклади

Стаття 16. Центри фізичного здоров'я населення

Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

Стаття 18. Колективи фізичної культури

Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства

Стаття 20. Спортивні федерації

Стаття 21. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів

Стаття 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту

Стаття 23. Національний олімпійський комітет України

Стаття 24. Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні

Стаття 25. Спортивний комітет України

Розділ III. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти

Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян

Стаття 28. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян

Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення

Стаття 30. Фізична підготовка у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах

Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю

Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань

Розділ IV. СПОРТ

Стаття 33. Дитячий спорт

Стаття 34. Дитячо-юнацький спорт

Стаття 35. Резервний спорт

Стаття 36. Спорт вищих досягнень

Стаття 36-1. Службово-прикладний та військово-прикладний спорт

Стаття 37. Національні збірні команди

Стаття 38. Професійний спорт

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні

Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні

Стаття 41. Спортивне суддівство

Стаття 42. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди

Стаття 43. Гарантії підвищення спортивної майстерності

Стаття 44. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, КАДРОВЕ, ФІНАНСОВЕ
ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 47. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту

Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту

Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Стаття 51. Медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту (спортивна медицина)

Стаття 52. Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стаття 53. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту

Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стаття 54. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту

Прикінцеві положення