Про Фонд енергоефективності

Скачать бесплатно Закон України Про Фонд енергоефективності від 08.06.2017 № 2095-VIIIЗакон України Про Фонд енергоефективності від 08.06.2017 № 2095-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності. 

Стаття 1. Правовий статус Фонду енергоефективності

Стаття 2. Статут Фонду енергоефективності

Стаття 3. Органи управління Фонду

Стаття 4. Наглядова рада

Стаття 5. Незалежні члени Наглядової ради

Стаття 6. Дирекція

Стаття 7. Кадрова політика Фонду

Стаття 8. Контроль та внутрішній аудит Фонду

Стаття 9. Статутний капітал та бюджет Фонду

Стаття 10. Майно Фонду

Стаття 11. Відповідальність Фонду та його посадових осіб

Стаття 12. Незалежність Фонду

Стаття 13. Принципи розгляду заявки Фондом

Стаття 14. Принципи діяльності Фонду

Стаття 15. Функції Фонду

Стаття 16. Фінансовий і технічний офіси Фонду

Стаття 17. Особливості фінансування Фондом

Стаття 18. Заходи з енергоефективності, що фінансуються Фондом

Стаття 19. Вимоги до реалізації проектів з енергоефективності

Стаття 20. Збір даних та аналітична робота Фонду

Стаття 21. Контроль якості реалізації та верифікації проектів з енергоефективності

Стаття 22. Облік та звітність

Стаття 23. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду

Стаття 24. Порядок припинення діяльності Фонду

Стаття 25. Прикінцеві та перехідні положення