Про господарські товариства
Стаття 24. Поняття акціонерного товариства

Ст. 24 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний капітал акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства. { Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 16.12.93 }

{ Стаття 24 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( ) від 17.09.2008 }

{ Стаття 25 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI від 17.09.2008 }