Про господарські товариства
Стаття 75. Поняття командитного товариства

Ст. 75 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства , та які не беруть участі в діяльності товариства. { Частина перша статті 75 в редакції Закону N від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

Найменування командитного товариства повинно містити імена всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство".

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.