Про громадянство України

Скачать бесплатно Закон України Про громадянство України вiд 18.01.2001 № 2235-IIIЗакон України Про громадянство України вiд 18.01.2001 № 2235-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство

Стаття 3. Належність до громадянства України

Стаття 4. Законодавство про громадянство України

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

Розділ II
НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України

Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням

Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням

Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Стаття 10. Поновлення у громадянстві України

Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя

Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України

Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 17. Підстави припинення громадянства України

Стаття 18. Вихід з громадянства України

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Стаття 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства

Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА

Стаття 22. Повноваження Президента України

Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства

Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 26. Оскарження рішень з питань громадянства

Стаття 27. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство

Стаття 28. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осіб особами, які постійно проживають за кордоном

Стаття 29. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство

Прикінцеві положення